Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Namelijk:
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
De Cirkel werkt nauw samen met een Peutercentrum voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar. Doel van een Peutercentrum is om met een programma de voor- en vroegschoolse educatie van de kinderen te stimuleren en hen voor te bereiden op groep 1 van de basisschool. Het Peutercentrum hanteert dezelfde regels als de kleutergroepen. Hierdoor verloopt de overgang van het Peutercentrum naar de basisschool soepeler. De organisatie van het Peutercentrum is in handen van Spelenderwijs Utrecht. Het Peutercentrum zit samen met de kleutergroepen in het hoofdgebouw.
De openingstijden van het Peutercentrum zijn:
Iedere ochtend van 08.25 uur – 12.00 uur
In de middag 12.55 uur – 15.00 uur
Op woensdag is het Peutercentrum gesloten.