Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
De school wil de relaties met en tussen kinderen, ouders en buurt versterken. Dit bevordert de leerresultaten van kinderen.
Wij betrekken ouders bij de school op diverse manieren.
- Beleidsmatig denken ouders mee in de MR.
- In de OR organiseren ouders feesten en activiteiten voor de kinderen.
- Klassenouders zijn de verbinding tussen de leerkracht en de ouders van de groep.
- Ouders denken mee over een goede communicatie vanuit de school vanuit de participatiecommissie.
- Ouders worden actief betrokken bij het onderzoekend/ontdekkend leren.
Aannamebeleid
Rond de tweede verjaardag van uw kind wordt het tijd om op zoek te gaan naar een basisschool. De keuze voor een school is heel persoonlijk. U wilt het beste voor uw kind. U en uw kind moeten zich thuis voelen op een school. Laat u goed informeren en kies een school die bij uw kind past.Wilt u een kijkje komen nemen op onze school? U bent welkom op een informatie-ochtend. Deze worden een aantal keer per maand op telkens verschillende dagen georganiseerd, altijd van 8.45 uur tot 10.00 uur. Bij de informatieochtend geeft de directeur informatie over de school, zoals uitgangspunten, werkwijze, inschrijfprocedure, etc. Vervolgens leiden kinderen van groep acht u rond. Na afloop is er gelegenheid voor vragen.
Nadat u op een informatieochtend bent geweest, krijgt u een formulier gemaild waarmee u kunt aangeven dat u interesse heeft in De Cirkel. Als uw kind drie jaar oud is, mag het worden aangemeld. U krijgt een aanmeldformulier thuisgestuurd en als u dat ingevuld terugstuurt, volgt binnen zes weken de officiële plaatsing van uw kind. Vanaf dat moment staat uw kind definitief ingeschreven op De Cirkel.
Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Er kunnen dan bijvoorbeeld gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de directeur over de toelating. Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u schriftelijk/per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.