Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
In het schoolgebouw is een kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar; kinderdagverblijf Jojo. Jojo maakt deel uit van KMN Kind & Co. een organisatie voor kinderopvang. Ouders kunnen tegen betaling gebruik maken van deze kinderopvang. Het grootste gedeelte van de kinderen gaat na hun vierde verjaardag naar de Apollo 11. Er is echter geen verplichting voor ouders om dit te doen.
Meer informatie is te vinden via de website van KMN Kind & Co.
Is de school een VVE-school?
Nee
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.