Schoolkosten
Toelichting van de school
Naast de diverse kosten voor specifieke activiteiten en de vrijwillige ouderbijdrage vraagt de school ook een vrijwillige bijdrage van 10 euro voor het Solidariteitsfonds. Uit dit fonds worden tegemoetkomingen verstrekt aan de ouders of verzorgers die de jaarlijks kosten niet of moeilijk kunnen opbrengen.
Daarnaast heeft de school een nauw contact met de Stichting Leergeld Amersfoort en St. De Boom/Larikslaan 2 Leusden, zodat geen enkele leerling om financiële redenen wordt uitgesloten van enige schoolactiviteit. 
Uiteraard zijn alle leermiddelen, ook voor extra vakken, gratis.
De school neemt deel aan het landelijke programma Cultureel Jongeren Paspoort, waarmee de leerlingen toegang krijgen tot vele musea, tentoonstellingen en (pop)concerten. Tevens geeft die pas aan de jongeren forse kortingen bij veel evenementen en op vele artikelen. Naast de bijdrage die de overheid op dit programma biedt, vraagt de school aan de ouders eenzelfde bijdrage (22,50). Het bedrag wordt elk jaar volledig benut binnen de Culturele Agenda van de school.
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
Brugjaar: € 282,50
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten?
  
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
Brugjaar
 
€282,50
     
 
Vrijwillige ouderbijdrage + Solidariteitsfonds: 87,50 / kamp: 97,50 / cultuurpas + kluisje: 30,00 / excursies en sportdagen 67,50
     
vmbo-(g)t
  
€185,00
€130,00
€182,50
  
  
vrijwillige ouderbijdrage + solidariteitsfonds 87,50 / cultuurpas + excursies + sportdagen 90 euro / huur kluisje 7,50
vrijwillige ouderbijdrage + solidariteitsfonds 87,50 / cultuurpas + sportdagen 35 euro / huur kluisje 7,50
vrijwillige ouderbijdrage + solidariteitsfonds 87,50 / cultuurpas + startdag + examendag 87,50 euro / huur kluisje 7,50
  
havo
  
€170,00
€280,00
€145,00
€180,00
 
  
vrijwillige ouderbijdrage + solidariteitsfonds 87,50 / cultuurpas + excursies + sportdagen 75 euro / huur kluisje 7,50
vrijwillige ouderbijdrage + solidariteitsfonds 87,50 / cultuurpas + excursies + sportdagen 195 euro / huur kluisje 7,50
vrijwillige ouderbijdrage + solidariteitsfonds 87,50 / cultuurpas + startdag + sportdagen 55 euro / huur kluisje 7,50
vrijwillige ouderbijdrage + solidariteitsfonds 87,50 / cultuurpas + startdag + excursies 85,00 euro / huur kluisje 7,50
 
vwo
  
€140,00
€225,00
€150,00
€160,00
€182,50
  
vrijwillige ouderbijdrage + solidariteitsfonds 87,50 / cultuurpas + startdag+ excursies + sportdagen 75 euro / huur kluisje 7,50
vrijwillige ouderbijdrage + solidariteitsfonds 87,50 / cultuurpas + startdag + excursies + sportdagen 130 euro / huur kluisje 7,50
vrijwillige ouderbijdrage + solidariteitsfonds 87,50 / cultuurpas + startdag+ sportdagen 90 euro / huur kluisje 7,50
vrijwillige ouderbijdrage + solidariteitsfonds 87,50 / cultuurpas + excursies + sportdagen 90 euro / huur kluisje 7,50
vrijwillige ouderbijdrage + solidariteitsfonds 87,50 / cultuurpas + startdag + examendag 87,50 euro / huur kluisje 7,50
Klassieke excursie voor gymnasiasten
  
€25,00
€65,00
   
       
Voor het excellentieprogramma van de Masterclass wordt een bijdrage van 225 euro gevraagd ter (gedeeltelijke) dekking van alle personele kosten en excursies.
  
€225,00
€225,00