Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,6School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,4
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 1778 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 1063
Bron: Survalyzer
Toelichting van de school
Uit de monitor blijkt dat de school niet alleen in woorden, maar ook in de praktijk een veilig en prettig leef- en leerklimaat kent: de school scoort bovengemiddeld. De aandacht voor positieve groepsvorming, het positieve, pedagogische klimaat van de school (PBS-programma) en de structuur van een intensief mentoraat dragen daaraan in hoge mate bij.
Ook de ondersteuningsstructuur binnen de school draagt bij aan dit gevoel; zowel leerlingen als docenten worden ondersteund vanuit het ondersteuningsteam.