Tevredenheid ouders
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 8,4
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal ouders\verzorgers: 1530 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 405
Bron: Survalyzer
Toelichting van de school
Het tevredenheidsonderzoek dat jaarlijks wordt uitgezet onder leerlingen en ouders is een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitscultuur. Dit meetinstrument geeft inzicht in hoe onze school wordt ervaren.  
De score voor algemene tevredenheid was ook dit jaar boven het landelijk gemiddelde en daar zijn we enorm trots op. Het tevredenheidsonderzoek biedt ons ook inzicht in thema’s die wij willen verbeteren. Het komende jaar hebben wij gekozen voor het schoolklimaat en de sociale veiligheid, ondanks de hoge score. De acties worden uitgewerkt binnen specifieke klassen.