Schoolondersteuningsprofiel
Welke ondersteuning biedt deze school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden
Toelichting van de school
Het Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd en dat geldt ook voor het anti-pestbeleid. Deels wordt dat veroorzaakt door de steeds toenemende expertise binnen de school en deels door veranderingen in het kader van "Passend Onderwijs". 

Naast de gewone zorg aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het schoolwerk vanwege leerproblemen - de basisondersteuning - heeft het Corderius College sinds 2011 een extra arrangement voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Daarmee is intensieve ondersteuning mogelijk van leerlingen in de brugklas, zodat zij een goed begeleide overstap kunnen maken naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen maken deel uit van reguliere klassen en krijgen individuele ondersteuning die nodig is, ook na het brugjaar. Tevens is er veel expertise in de school aanwezig, waardoor ook docenten op de juiste wijze kunnen worden begeleid in hun zorg en aandacht voor deze leerlingen.