Examencijfers
Toelichting van de school
De gemiddelde examencijfers liggen voor het havo) op het landelijke gemiddeld; voor mavo en vwo liggende die cijfers er boven. De gemiddelde cijfers voor de schoolonderzoeken en voor het landelijke examen wijken niet tot nauwelijks af van de landelijke gemiddelde cijfers. Ook is het verschil tussen het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE) minimaal; het geheel laat een verantwoord beeld zien dat door de Inspectie als 'goed' is gekwalificeerd.
In 2018 viel het slagingspercentage in het havo tegen. Dit is weliswaar verklaarbaar vanwege bijzondere omstandigheden van veel leerlingen, maar het stemde niet tot tevredenheid. Maatregelen zijn genomen om in 2019 het examenpercentage weer op of boven het landelijke gemiddelde te krijgen. De zgn. Wolf-rapportages van de examenresultaten vormen een goede basis voor analyses en verbeterplannen per vak.
Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 6,8 op het vwo.Vergelijkingsgroep: 6,5 op het havo.Vergelijkingsgroep: 6,5 op het vmbo-(g)t.School: 6,9 op het vwo.School: 6,4 op het havo.School: 6,8 op het vmbo-(g)t.
Wat waren de gemiddelde eindcijfers van de school de afgelopen jaren?
6,9 op het vwo in 2017-2018.6,4 op het havo in 2017-2018.6,8 op het vmbo-(g)t in 2017-2018.6,8 op het vwo in 2016-2017.6,5 op het havo in 2016-2017.6,7 op het vmbo-(g)t in 2016-2017.6,7 op het vwo in 2015-2016.6,5 op het havo in 2015-2016.6,7 op het vmbo-(g)t in 2015-2016.
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per onderwijssoort de afgelopen jaren?
 
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
 
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
vmbo-(g)t
6,7
6,5
6,7
 
6,7
6,5
6,7
 
6,8
6,6
6,8
 
havo
6,4
6,5
6,5
 
6,4
6,5
6,5
 
6,4
6,3
6,4
 
vwo
6,7
6,5
6,7
 
6,8
6,5
6,8
 
6,9
6,6
6,9
 
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per vak in 2017-2018?
 
Schoolexamen
 
Centraal examen
 
Eindcijfer
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
vmbo-(g)t
6,8
6,6
 
6,6
6,3
 
6,8
6,5
Aardrijkskunde
6,5
6,4
 
6,8
6,2
 
6,6
6,3
Biologie (oud)
7,0
6,4
 
6,6
6,2
 
6,8
6,4
Duitse taal
5,9
6,4
 
6,2
6,0
 
6,1
6,2
Economie
6,6
6,3
 
6,2
6,1
 
6,5
6,2
Engelse taal
6,9
6,7
 
7,1
6,6
 
7,0
6,7
Franse taal
6,8
6,6
 
6,6
6,2
 
6,8
6,4
Geschiedenis en staatsinrichting
6,5
6,5
 
6,8
6,4
 
6,6
6,5
IT/Informatica
6,8
6,6
    
6,8
6,7
Kunstvakken II beeldende vakken - handvaardigheid/handenarbeid
7,0
6,7
 
6,7
6,3
 
6,5
6,5
Kunstvakken II beeldende vakken - handvaardigheid/textiele werkvormen
7,6
6,8
 
7,4
6,5
 
8,0
6,7
Kunstvakken II beeldende vakken - tekenen
6,8
6,8
 
6,7
6,5
 
6,8
6,7
Lichamelijke opvoeding 2
7,0
6,8
    
7,1
6,9
Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)
7,3
7,0
    
7,4
7,0
Natuur- en scheikunde I
6,6
6,4
 
6,6
6,2
 
6,6
6,3
Natuur- en scheikunde II
6,6
6,4
 
5,9
6,3
 
6,3
6,4
Nederlandse taal
6,6
6,5
 
6,1
6,2
 
6,4
6,4
Wiskunde
6,9
6,5
 
6,9
6,6
 
6,9
6,6
havo
6,4
6,5
 
6,3
6,3
 
6,4
6,5
Aardrijkskunde
5,9
6,3
 
6,2
6,4
 
6,1
6,3
Biologie
6,4
6,2
 
6,1
6,0
 
6,3
6,1
Duitse taal en literatuur
6,3
6,4
 
5,7
6,0
 
6,1
6,2
Economie
5,9
6,2
 
6,3
6,2
 
6,1
6,2
Engelse taal en literatuur
6,7
6,6
 
7,2
6,9
 
6,9
6,8
Filosofie
6,0
6,6
 
5,5
6,6
 
5,7
6,6
Franse taal en literatuur
6,3
6,4
 
6,3
6,0
 
6,3
6,2
Geschiedenis
6,3
6,3
 
6,0
6,3
 
6,2
6,3
Kunst (beeldende vormgeving)
6,6
6,8
 
6,1
6,3
 
6,5
6,6
Kunst (muziek)
6,9
6,9
 
6,6
6,3
 
6,8
6,6
Maatschappijleer
7,2
6,8
    
7,2
6,8
Management en organisatie
6,2
6,2
 
5,8
6,1
 
6,2
6,2
Natuur, leven en technologie
6,7
6,6
    
6,8
6,7
Natuurkunde
5,9
6,3
 
6,2
6,3
 
6,1
6,3
Nederlandse taal en literatuur
6,3
6,4
 
6,1
6,2
 
6,2
6,3
Scheikunde
6,1
6,2
 
5,7
6,3
 
5,9
6,3
Spaanse taal en literatuur (elementair)
6,4
6,9
    
6,5
6,9
Wiskunde A
6,3
6,3
 
6,4
6,4
 
6,3
6,4
Wiskunde B
6,2
6,2
 
6,2
6,7
 
6,3
6,5
vwo
6,9
6,8
 
6,6
6,5
 
6,9
6,8
Aardrijkskunde
6,0
6,6
 
5,9
6,4
 
6,0
6,5
Algemene natuurwetenschappen
7,2
7,1
    
7,3
7,2
Biologie
6,5
6,5
 
6,3
6,3
 
6,4
6,5
Chinese taal en literatuur
7,8
7,6
    
7,8
7,6
Duitse taal en literatuur
6,3
6,5
 
6,4
6,2
 
6,4
6,4
Economie
6,3
6,5
 
6,4
6,4
 
6,4
6,5
Engelse taal en literatuur
7,0
7,0
 
7,2
7,0
 
7,1
7,0
Filosofie
6,6
7,0
 
6,5
6,7
 
6,5
6,8
Franse taal en literatuur
6,8
6,7
 
6,7
6,3
 
6,8
6,6
Geschiedenis
6,6
6,7
 
6,3
6,4
 
6,5
6,6
Griekse taal en literatuur met kcv
7,1
6,9
 
7,0
6,7
 
7,1
6,8
Informatica
7,1
7,3
    
7,0
7,3
Kunst (beeldende vormgeving)
7,5
7,2
 
6,0
6,3
 
6,9
6,8
Kunst (muziek)
7,4
7,3
 
6,2
6,2
 
6,8
6,8
Latijnse taal en literatuur met kcv
7,0
6,6
 
7,6
6,6
 
7,2
6,6
Maatschappijleer
7,6
7,1
    
7,6
7,1
Management en organisatie
6,8
6,6
 
6,5
6,3
 
6,7
6,5
Natuur, leven en technologie
6,9
7,0
    
7,0
7,1
Natuurkunde
6,4
6,6
 
7,3
6,8
 
6,9
6,7
Nederlandse taal en literatuur
7,0
6,7
 
6,5
6,2
 
6,8
6,5
Scheikunde
6,8
6,6
 
6,3
6,5
 
6,6
6,6
Spaanse taal en literatuur (elementair)
6,8
7,2
    
6,9
7,2
Wiskunde A
6,8
6,6
 
6,7
6,9
 
6,8
6,8
Wiskunde B
6,6
6,7
 
7,1
7,1
 
6,8
6,9
Wiskunde C
6,7
6,5
 
6,4
6,3
 
6,5
6,4
Wiskunde D
7,7
7,4
    
8,0
7,4