Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Wanneer een leerkracht moet worden vervangen, zoeken we eerst iemand die bij ons en de kinderen bekend is. We proberen ook of die vervanger gedurende de hele periode de groep kan overnemen. We maken gebruik van de vervangerspool van SALTO, welke is ondergebracht bij Driessen HRM. Soms moeten we er genoegen mee nemen dat iemand slechts een of enkele dagen beschikbaar is. Dat betekent dat we voor de rest van de periode verder op zoek moeten. We doen dus ons uiterste best om één vervanger voor een groep te plaatsen, maar als u toch meerdere gezichten tegenkomt, dan weet u dat het niet gelukt is. Als het echt niet anders kan, zetten we op dat moment ambulante leerkrachten in. Er is een noodplan waarin we ons beleid verantwoorden bij een niet te vervangen afwezigheid. De kleuters worden verdeeld over de andere kleutergroepen, groep 3 en 4 wordt verdeeld over groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 wordt verdeeld over groep 3 t/m 8. Zo proberen wij te voorkomen dat uw kind onverhoopt vrijaf moet krijgen. Het is niet uit te sluiten dat een groep eens een dag geen les kan krijgen.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
 
Spel en beweging / bewegingsonderwijs