Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
De school maakt gebruik van een leerlingenvolgsysteem.
De meeste toetsen die hiervoor gebruikt worden zijn toetsen van het CITO (LVS)
Ook maken we gebruik van tussentijdse toetsen op het sociaal-emotionele gebied;
zoals "ZIEN" en het programma "sociotijger".