Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Plezier
Warm klimaat
Samen, actief, leren, talenten
Positief, creatief
Weerbaar
Wat is de missie/visie van de school?
We vinden het belangrijk dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat en er zich thuis voelt.  
Als uw kind graag bij ons in de klas komt, wil het ook graag van ons leren.
We willen dan ook een school en Spilcentrum zijn waar kinderen:
Samen kunnen leren in een warm opvoedkundig klimaat, tegemoetkomend aan verscheidenheid.
De betrokkenheid en het welbevinden van het kind staan centraal.
Wij zijn een Spilcentrum met een warm hart voor ieder kind!
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
De kernwaarden van de Klapwiek  zijn:
respectvol, persoonlijk, autonomie, vertrouwen en ambitieus
Dit betekent dat ons onderwijs:
-  zich geheel moet richten op de begeleiding van de kinderen om de maximaal haalbare rendementen te realiseren
- een persoonlijke benadering van het kind nastreeft
- aandacht  besteedt aan instrumentele vaardigheden en een bijdrage levert  tot een evenwichtige ontwikkeling
-  kinderen de mogelijkheid biedt en leert om samen te werken en samen te leren
-  kinderen leert om vanuit hun eigen autonomie keuzes te maken en hier verantwoordelijk voor te zijn.De leerkracht ondersteunt dit proces
-  kinderen leert om te gaan met eigen emoties en die van anderen
- ict vaardigheden van kinderen en leerkrachten ontwikkelt
- een veilige omgeving biedt
- zoveel mogelijk geïntegreerd is in de samenleving.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
SALTOschool de Klapwiek is de enige SALTOschool in de wijk Achtse Barrier. De school  staat binnen  de ring van de Fransebaan in het zuidelijke  deel van de wijk. Voor Acht is SALTOschool de Klapwiek de dichtstbijzijnde algemeen toegankelijke school. Samen met Korein Kinderplein vormen we Spilcentrum Achtse Barrier Zuid. De meeste leerlingen zijn afkomstig uit onze eigen wijk. Een klein aantal komt uit Acht, Driehoeksbos en andere wijken. SALTOschool de Klapwiek is een school  met ruim 400 leerlingen, verdeeld over negen onderbouwgroepen (groep  1 t/m 4) en acht bovenbouwgroepen (groep  5 t/m 8). Er zijn ruim vijfentwintig leerkrachten werkzaam, van wie een deel parttime werkt.  Zij hebben met een duo-partner samen de verantwoordelijkheid voor een groep.  Daarnaast zijn er twee interne begeleiders. Zij zijn enkele dagdelen vrijgesteld van lestaken.
De schoolleiding bestaat uit:
•  Wim Meuter, directeur
•  Jan  Liebregts, directielid