Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt gebruikt binnen de school?
Goed gedaan!.
Goed gedaan! is een lesmethode waarmee de kinderen van groep 1 t/m 8 leren respectvol met elkaar om te gaan. De methode geeft op een  eigentijdse en positieve manier uitleg over gevoelens en gedrag. Goed gedaan! gebruikt preventieve methodes uit de professionele hulpverlening. Ingewikkelde inzichten zijn vertaald naar eenvoudige begrippen en concreet gedrag. Bovendien is Goed gedaan! leuk voor de kinderen. Dat motiveert!
Wij werken structureel (45 minuut per week) aan deze methode.
Door middel van nieuwsbrieven worden de ouders ook op de hoogte gehouden van de inhoud van de lessen, zodat ze er thuis op in kunnen gaan en het na kunnen bespreken.
De bedoeling is dat het geleerde gedurende de hele week aan de hand van praktische voorvallen steeds besproken en geëvalueerd wordt.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: WMK
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Aanwezig
Aanwezig
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?