Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
De Klapwiek hecht een groot belang aan het contact met de ouders.
De Klapwiek peilt regelmatig de wensen en behoeften van de ouders. We hebben enquêtes gehouden over diverse zaken die betrekking hebben op onze school. Ook in de toekomst willen we via onderzoeken en vragenlijsten in kaart brengen wat de ouders van ons vinden en wat beter kan.
In een cyclus van vier jaar vindt er een sociale veiligheidspeiling en een tevredenheidspeiling plaats.