Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
ieder kind wordt gezien!
verschillen mogen er zijn
wederzijds respect
fijne, veilige sfeer
positieve benadering
Missie en visie
SALTO-school de Hobbitstee is een openbare school. Iedereen is welkom, ongeacht godsdienst, afkomst of levensovertuiging. Kinderen met verschillende achtergronden komen met elkaar in contact en leren met en door elkaar. 
Onze visie:
Elke dag is een nieuwe kans om met vertrouwen samen te leren en te spelen in een uitdagende omgeving.
  • We zien elk kind met zijn talenten en behoeften. We sluiten aan bij wat het kind nodig heeft en stellen bij waar nodig.
  • Daarnaast vinden we het belangrijk dat een kind zich veilig voelt op school. Pas dan komt het tot leren.
  • De sociaal emotionele ontwikkeling is dan ook heel belangrijk en daar besteden we veel aandacht aan middels een methode, gezamenlijke afspraken, samen met leerlingen praten over ontwikkelingen op school en het volgen van leerlingen.
  • Tot slot zijn we bezig met de uitdagende omgeving. Nieuwe hoeken in de groepen 1 en 2, hoekenwerk in groep 3 en 4 en thematafels in groep 5 t/m 8 wat aansluit bij het thema van wereldoriëntatie. Maar ook aandacht voor de 'plus'- kinderen met verdiepend en uitdagend werk.
Zo hopen we aan te sluiten bij ieder kind!