Toelichting van de school
Het HWC kent een tweejarige brugperiode.
Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 9,4% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 1,6% (let op: <5) van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 89,1% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 3,6% (let op: <5) van de havo leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 38,1% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 58,3% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 38,3% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 61,7% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies