Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2019-2020?
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,3School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,1
Aantal leerlingen: 1737 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 310
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
In ons pestprotocol wordt ook ruim aandacht  besteed aan digitaal pesten. De mentoren van de onderbouw hebben veel verschillende materialen tot hun beschikking om met hun klas of groepjes leerlingen in gesprek te gaan over pesten en de gevolgen daarvan. We gebruiken films, boeken, het Carmenproject bij drama. Ook via de mediatheeklessen krijgen leerlingen voorlichting over een juist gebruik van digitale media.