Doorstroom naar vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Leerlingen van het HWC komen na het behalen van hun diploma over het algemeen terecht op een vervolgopleiding waarvoor ze zijn opgeleid. Het volgen van tweetalig onderwijs is een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs dat steeds vaker in het Engels wordt verzorgd. Ook studeren in het buitenland wordt er door gestimuleerd. We moedigen leerlingen aan om binnen onze school door te stromen naar een hoger opleidingsniveau, dus van vmbo naar havo en van havo naar vwo.

Onze decanen volgen de resultaten van onze leerlingen in het vervolgonderwijs. Waar nodig doen ze voorstellen om ons onderwijs verder te ontwikkelen om zo de aansluiting verder te verbeteren. Daarvoor werken we ook actief samen met het vervolgonderwijs. Tijdens hun opleiding bij ons leren we onze leerlingen kiezen. Dat helpt bij het vinden van een passende vervolgstudie en voorkomt uitval in de toekomst.
Waar kwamen de leerlingen na het examen in 2017-2018 terecht?
5,8% van de vmbo-(g)t-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.66,3% van de vmbo-(g)t-leerlingen kwam op het mbo terecht.27,9% van de vmbo-(g)t-leerlingen gaat verder in het voortgezet onderwijs.25,8% van de havo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.60,2% van de havo-leerlingen kwam op het hbo terecht.1,6% van de havo-leerlingen kwam op het mbo terecht.12,5% van de havo-leerlingen gaat verder in het voortgezet onderwijs.21,0% van de vwo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.77,0% van de vwo-leerlingen kwam op het wo terecht.2,0% van de vwo-leerlingen kwam op het hbo terecht.