Doorstroom binnen de school
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de onderbouw? (Driejaarsgemiddelde 2015-2018)
Inspectienorm: 95,5% van de onderbouw leerlingen.School: 97,3% van de onderbouw leerlingen.
Toelichting van de school
Voor alle drie de afdelingen ligt de onderwijspositie t.o.v. het basisschooladvies en de onderbouwsnelheid boven de norm. Dat geldt ook voor het bovenbouwsucces en de examencijfers. 
Ook bieden we extra uitdagingen aan, zoals  tweetalig programma's, om zo de autonome leermotivatie van onze leerlingen te vergroten. Daarnaast bieden we vakinhoudelijke ondersteuning en remediëring aan waar het nodig is.