Examencijfers
Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 6,8 op het vwo.Vergelijkingsgroep: 6,5 op het havo.Vergelijkingsgroep: 6,5 op het vmbo-(g)t.School: 7,0 op het vwo.School: 6,6 op het havo.School: 6,4 op het vmbo-(g)t.
Toelichting van de school
Voor het vmbo-t, het havo en vwo ligt het gemiddelde examencijfer op of boven het landelijke gemiddelde. Bij een aantal vakken zelfs ruim er boven. De ontwikkeling van het gemiddelde examencijfer laat de afgelopen jaren een stijgende trend zien. Het HWC analyseert jaarlijks zijn resultaten. Op basis daarvan stellen we doelen om ons verder te verbeteren.