Slaagpercentage
Wat is het slaagpercentage van de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 91,5% op het vwo.Vergelijkingsgroep: 87,7% op het havo.Vergelijkingsgroep: 92,5% op het vmbo-(g)t.School: 96,5% op het vwo.School: 90,8% op het havo.School: 92,6% op het vmbo-(g)t.
Toelichting van de school
Het slaagpercentage van het vmbo-t ligt ongeveer op het landelijke gemiddelde. Het slaagpercentage voor het havo en vwo ligt ruim boven het landelijke gemiddelde. Leerlingen krijgen van ons steeds meer regie op het eigen leerprogramma. Dat betekent dat er naast verplichte programma-onderdelen ook keuzemogelijkheden zijn. Daardoor vergroot de autonome motivatie van  leerlingen en dus de leerprestatie. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor de rapportage van de resultaten aan hun ouders én voor het opstellen van doelen om zichzelf te verbeteren. Alle leerlingen voeren daarvoor tweemaal per jaar een driehoeksgesprek met de mentor en hun ouders. Wij vertrouwen er op dat leerlingen op basis van goede feedback in staat zijn op te groeien.