Tevredenheid leerlingen
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,1
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 1473 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 142
Bron: Vensters
Toelichting van de school
Deze informatie is op basis van een enquête die in het voorjaar 2018 is afgenomen onder alle leerlingen. Na het totaaloverzicht (611 van de 1480 leerlingen) staan 3 onderverdelingen brj, havo en vwo: Brj is brugjaar klas 1 t/m 3 (405 lln), havo is klas 4 en 5 havo (61 lln) en vwo is klas 4, 5 en 6 (143lln)