Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 8,5School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 5,8
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 488 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 233
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
De kernwaarden van het Vakcollege zijn: veilige school, respectvol, toekomst & gezond leven en samen verantwoordelijk.  In de lessen besteden we veel aandacht aan hoe leerlingen met elkaar en met hun omgeving omgaan. We benaderen onze leerlingen op een positieve manier. Daarbij werken we vanuit een positief mensbeeld en een sociale grondhouding. We vinden het onze maatschappelijke taak om een brede groep van leerlingen op te leiden en te begeleiden en ondersteunen waar nodig. Elke leerling moet zich bij ons op school veilig en thuis kunnen voelen, om vandaar uit te kunnen groeien. Daarom neemt de individuele en sociale begeleiding van de leerlingen een centrale plaats in.