Waardering Inspectie en andere evaluaties
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Toelichting van de school
Het Vakcollege werkt permanent aan de verbetering van het onderwijs. In de onderbouw kiezen leerlingen al vanaf klas 1 voor een beroepssector. Hiermee worden ze goed voorbereid op het eindexamen. Dit zien we terug in de resultaten. Het aantal leerlingen dat zonder zitten blijven vanaf klas 1 een diploma haalt, stijgt.