Profiel- en sectorkeuze
Welke profielen volgen de examendeelnemers van 2018-2019?
Top 3 vmbo-b
Zorg en Welzijn (30,8%)
Bouwen, wonen en interieur (28,2%)
Economie en ondernemen (17,9%)
Top 3 vmbo-k
Zorg en Welzijn (28,2%)
Bouwen, wonen en interieur (26,9%)
Produceren, installeren en energie (16,7%)
Toelichting van de school
De leerlingen volgen vanaf de eerste klas hun lessen in een beroepsgerichte afdeling. De leerlingen kunnen kiezen uit 3 sectoren: Economie & Ondernemen, Techniek en Zorg & Welzijn. Leerlingen die nog geen keuze kunnen maken, hebben de mogelijkheid een jaar lang de 3 sectoren te verkennen. Naast een aantal basisvakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen en mens & maatschappij volgen de leerlingen ook een beroepsgericht vak en één vak dat specifiek bij de sector hoort. In klas één starten de leerlingen met 7 beroepsgerichte uren en dat loopt in de vierde klas op tot 14 uur. 
In schooljaar 2016-2017 zien we dat de sector Zorg & Welzijn hoofdzakelijk gekozen wordt door meisjes, terwijl Techniek merendeels gekozen wordt door jongens. De sector Economie & Ondernemen wordt door iets meer jongens dan meisjes gekozen.