Aantal leerlingen
Toelichting van de school
Op het Vakcollege zitten nagenoeg evenveel meisjes als jongens. Landelijk zitten er verhoudingsgewijs meer jongens op een vmbo-school dan op het Vakcollege.
Het genoemde aantal leerlingen heeft alleen betrekking op de locatie Keizerin Marialaan. Het is niet mogelijk de aantallen van de locatie Ruusbroecklaan (van 2015-2016) te vermelden.
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 319 leerlingen.School: 468 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep vmbo-bk.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 319 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 319 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 341 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 341 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 367 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 367 leerlingen in 2017-2018.School: 468 leerlingen in 2019-2020.School: 468 leerlingen in 2019-2020.School: 488 leerlingen in 2018-2019.School: 488 leerlingen in 2018-2019.School: 514 leerlingen in 2017-2018.School: 514 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 319 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 341 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 367 leerlingen in 2017-2018.School: 468 leerlingen in 2019-2020.School: 488 leerlingen in 2018-2019.School: 514 leerlingen in 2017-2018.
Hoe zijn de leerlingen die in 2018-2019 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 60,2% op het vmbo-k.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 37,1% op het vmbo-b.School: van alle examenleerlingen zit 66,7% op het vmbo-k.School: van alle examenleerlingen zit 33,3% op het vmbo-b.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 66,7% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 33,3% op het vmbo-b.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 47,5% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 52,5% op het vmbo-b.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 48,7% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 51,3% op het vmbo-b.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2019-2020?
  
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
vmbo
 
105
81
113
79
    
vmbo-b
     
51
35
65
35
vmbo-k
     
74
57
60
58
School
Vergelijkingsgroep
 
 
Wat is de verhouding jongens-meisjes op school in
2019-2020?
School: 50,0% jongens.School: 50,0% meisjes.
Wat is de verhouding jongens-meisjes van alle scholen in de vergelijkingsgroep in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 55,9% jongens.Vergelijkingsgroep: 44,1% meisjes.