Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 319 leerlingen.School: 468 leerlingen.
Toelichting van de school
Op het Vakcollege zitten nagenoeg evenveel meisjes als jongens. Landelijk zitten er verhoudingsgewijs meer jongens op een vmbo-school dan op het Vakcollege.
Het genoemde aantal leerlingen heeft alleen betrekking op de locatie Keizerin Marialaan. Het is niet mogelijk de aantallen van de locatie Ruusbroecklaan (van 2015-2016) te vermelden.