Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 369 leerlingen.School: 590 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep vmbo-(g)t.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 369 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 369 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 380 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 380 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 388 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 388 leerlingen in 2016-2017.School: 590 leerlingen in 2018-2019.School: 590 leerlingen in 2018-2019.School: 598 leerlingen in 2017-2018.School: 598 leerlingen in 2017-2018.School: 646 leerlingen in 2016-2017.School: 646 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 369 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 380 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 388 leerlingen in 2016-2017.School: 590 leerlingen in 2018-2019.School: 598 leerlingen in 2017-2018.School: 646 leerlingen in 2016-2017.
Hoe zijn de leerlingen die in 2017-2018 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 99,1% op het vmbo-(g)t.School: van alle examenleerlingen zit 100,0% op het vmbo-(g)t.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 100,0% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 100,0% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 100,0% op het vmbo-(g)t.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2018-2019?
  
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
brj
 
36
63
      
vmbo
 
28
58
144
66
    
vmbo-(g)t
 
83
62
  
163
78
136
83
School
Vergelijkingsgroep
 
 
Wat is de verhouding jongens-meisjes op school in
2018-2019?
School: 48,1% jongens.School: 51,9% meisjes.
Wat is de verhouding jongens-meisjes van alle scholen in de vergelijkingsgroep in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 50,9% jongens.Vergelijkingsgroep: 49,1% meisjes.