Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Als school zijn we trots op de manier zoals we samen vorm geven aan Passend Onderwijs, binnen onze eigen grenzen.
We bieden waar mogelijk onderwijs in een voor de leerling vertrouwde omgeving, dichtbij huis. Om dit te kunnen doen signaleren we in een vroeg stadium wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is. Samen met de ouders, als ervaringsdeskundige en pedagogisch partner, en de leerling.
We houden hierbij voortdurend rekening met de mogelijkheden van het kind, maar ook met de mogelijkheden van de school zelf.
In sommige gevallen heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing.
Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school waar beter kan worden geboden wat de leerling nodig heeft. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur.