Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Doelgericht
Op onze school wordt het lesaanbod planmatig aangeboden. Dat gebeurt veelal aan de hand van verschillende lesmethodes voor vakken als rekenen, lezen, taal, spelling en wereldoriëntatie.
Voor alle vakgebieden worden voor een bepaalde periode doelen gesteld door de leerkracht, die daar met een groep kinderen aan werkt. Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen leren wat de volgende stap in hun ontwikkeling is. Dat ze weten wat ze al kennen en kunnen en wat ze nog moeten leren of oefenen. Kinderen leren hun eigen doelen stellen, waarbij de leerkracht ondersteunt. We willen zichtbaar lerende kinderen in de school zien, en daar werken we elke dag samen met de kinderen met plezier aan.
"De Rembrandtschool, daar zit muziek in!"
Op onze school worden muzieklessen van groep 1 t/m 8 gegeven door onze vakleerkracht muziek, Jacqueline Tromp.
Onze vakleerkracht begeleidt het schoolkoor en schoolorkest. In het orkest spelen kinderen die al een instrument bespelen of nodigen we kinderen die hierin geïnteresseerd zijn uit om op de school aanwezige instrumenten mee te spelen. 
Het koor en orkest treden een aantal keer per jaar op, hiervoor nodigen we ouders op school uit om dit spektakel te komen bekijken en beluisteren.