Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Op onze school worden de leerlingen van groep 3 tot en met 8 twee keer per jaar getoetst. De resultaten hiervan worden verzameld en geanalyseerd in en met behulp van ESIS (Leerling Volg Systeem). De resultaten geven niet alleen een indicatie van de beheersing van de stof van de leerlingen, maar geeft ons ook inzicht in hoeverre onze manier van lesgeven heeft beklijft of dat interventies in het onderwijsaanbod noodzakelijk zijn. Buiten deze halfjaarlijkse Cito toetsen maken wij gebruik van methode gebonden toetsen om te zien hoe de voortgang van onze leerlingen verloopt. Deze uitslagen worden twee keer per jaar geëvalueerd en indien nodig wordt het aanbod dan opnieuw afgestemd. Uiteraard wordt dit in samenspraak met ouders gedaan.