Onderwijstijd
Toelichting van de school
Onze opbrengstgerichte manier van werken vereist een dynamisch karakter van de uren verdeling om zo op de onderwijs behoefte van een specifieke groep in te kunnen spelen. Daarom kunnen de daadwerkelijke uren van specifieke groepen afwijken van de richtlijn.
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
4 u 45 min
  
4 u 45 min
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
6 u 15 min
  
5 u 45 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
5 u 15 min
  
5 u 15 min
  
4 u 30 min
  
4 u 45 min
  
4 u 45 min
  
4 u 45 min
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
3 uur
  
3 uur
  
2 u 45 min
  
2 u 45 min
  
2 u 45 min
  
2 u 45 min
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 45 min
  
2 u 45 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
       
30 min
  
45 min
  
1 uur
  
1 uur
 
 
Leefstijl (soc. emotionele ontwikkeling)
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
 
 
HVO (Humanistisch vormend onderwijs)
 
  
  
  
  
  
 
       
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
 
 
Muziek
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
 
                    
Toelichting bij dit onderwerp
Er wordt op onze school aan alle groepen muziek gegeven door onze vakleerkracht, Jacqueline.
Zij begeleidt om de week ons schoolkoor en schoolorkest.
Vanaf groep 4 wordt er 5-6 keer gezwommen in de plaats van de gymles. de leerlingen krijgen een zwemles aangeboden in Zwembad De Witte Brug. Leerlingen die nog geen diploma hebben, krijgen zwemles volgens de richtlijnen, zodat het diploma behaald kan worden.
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
gym
 
  
 
 
2 uur
  
2 uur
 
 
muziek
 
  
 
 
45 min
  
45 min
 
        
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Speellokaal
Gymlokaal
Muziek (koor en orkest)
HVO
Buitenschoolse opvang (De BOR, Peutersaen)
De Peuterbeuk, peuterspeelzaal en VVE locatie