Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Er wordt van groep 1 tot en met 8 gewerkt met de methode Leefstijl. Om te voorkomen dat er gepest wordt zetten we in op een preventieve aanpak met het aanleren van vaardigheden in de groep. Helaas lukt ook ons dit niet altijd goed genoeg. Als we merken dat er toch gepest wordt werken we samen effectief en oplossingsgericht aan dit probleem. Hiervoor passen we een strategie toe die 'No Blame' wordt genoemd. Met deze aanpak wordt gezocht naar oplossingen, waarbij de leerkracht een belangrijke rol heeft. 
In groep 5 bieden wij naast de methode ook preventief "Rots en Water training" aan. Dit is een training gericht op sociale competentie en o.a. gericht op het voorkomen van pesten. 
Voor een uitgebreide uitleg van onze aanpak verwijs ik u graag naar ons veiligheidsplan.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid niet via een Vensters vragenlijst maar anders, namelijk: SCOL

Toelichting van de school
De leerlingen vullen de digitale leerling-enquête in, de resultaten worden geanalyseerd en besproken door de leerkrachten van de school.
Uit de analyse worden conclusies getrokken en vervolgacties geformuleerd.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Roosmarijn Visser (roosmarijn.visser@isobscholen.nl)
Mevr. Roosmarijn Visser (roosmarijn.visser@isobscholen.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?