Leerlingtevredenheid
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2019-2020?
School: gemiddeld cijfer is 8,2
Aantal leerlingen: 66 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 60
Bron: Vensters
Toelichting van de school
Op onze school vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan. Aan hand van de methode Leefstijl werken we aan verschillende thema's die hiertoe bijdragen. (https://www.leefstijl.nl/)
Vanaf groep 5 worden ook lessen HVO (Humanistisch vormend onderwijs) gegeven. Daarin staan samenleven, vriendschap, vertrouwen en worden wie je bent, centraal. 
We vragen de leerlingen ieder jaar een vragenlijst in te vullen, waarmee wordt gemeten hoe zij dit beleven.
Dit wordt gedaan door een Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) die door zowel de leerling als de leerkracht wordt ingevuld.
De resultaten hiervan worden eens per jaar geüpload en gepubliceerd in Vensters.