Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
De Peuterbeuk biedt peuteropvang voor kinderen van 2 en 3 jaar in Akersloot. Zij bieden een voorschools programma aan (Vroeg -en voorschoolse educatie), genaamd 'Uk&Puk', waarbij kinderen worden uitgenodigd te ontdekken en te spelen. Het aanbod uit deze methode sluit aan op de methode die wordt gehanteerd in de kleutergroepen van onze school, daar wordt gewerkt met 'Schatkist'. 
Is de school een VVE-school?
Nee
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.