Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
 
Toelichting van de school
De Peuterbeuk biedt peuteropvang voor kinderen van 2 en 3 jaar in Akersloot. Zij bieden een voorschools programma aan (Vroeg -en voorschoolse educatie), genaamd 'Uk&Puk', waarbij kinderen worden uitgenodigd te ontdekken en te spelen. Het aanbod uit deze methode sluit aan op de methode die wordt gehanteerd in de kleutergroepen van onze school, daar wordt gewerkt met 'Schatkist'.