Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Kwaliteit
Professionaliteit
Groei
Betrokkenheid
Samenwerken
Missie en visie
Onze school is een protestants-christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De bron waardoor we ons laten inspireren en waarop we telkens teruggrijpen, is de Bijbel als het woord van God. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat in principe open voor alle leerlingen die, na een kennismakingsgesprek, aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Ons doel is om leerlingen, vanuit een veilige basis, cognitief en sociaal te laten groeien, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Naast kennisoverdracht werken we ook aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. We besteden veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers