Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
 
Toelichting van de school
Sinds 1 november 2018 is in ons gebouw voorschoolse en buitenschoolse opvang aanwezig, evenals peuterwerk op vier ochtenden. Deze kinderopvang wordt verzorgd door Kwink Kinderopvang B.V. (www.kwink.nl) 
Op alle schooldagen is voorschoolse opvang van 7.30-8.30 uur. Op alle dagen, behalve woensdag, is er buitenschoolse opvang na schooltijd, van 14.30-18.30 uur. Ook in schoolvakanties is opvang mogelijk.
Het peuterwerk is in twee groepen verdeeld. Elke groep heeft twee keer opvang: groep 1 op maandag- en woensdagochtend, groep 2 op dinsdag- en donderdagochtend. De tijden zijn van 8.30-11.30 uur.