Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Structuur
Veiligheid
Leren
Zelfstandigheid
Betrokkenheid
Missie en visie
De missie en visie van De Dagobert: Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. Daarmee bedoelen we onderwijs op maat, maar ook dat een kind zich veilig, geborgen en fijn voelt op school. We willen in het kader van Passend onderwijs kinderen een kans geven op onze school. We streven naar een goede basis voor alle kinderen, passend bij de onderwijsbehoefte van ieder kind.  Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een aansluitende vorm van vervolg onderwijs. Een goede basis wordt geleverd door veel aandacht te geven aan de kernvakken taal, rekenen en lezen, maar creatieve en sociale vorming, zelfstandigheid en respect voor elkaar vinden we zeker zo belangrijk om kinderen te helpen op te groeien tot verantwoordelijke (wereld)burgers.