Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Vanuit ons leerlingsvolgsysteem brengen we eind groep 7 de individuele mogelijkheden van ieder kind in kaart voor wat betreft de beheersing van de schoolse vakken. Vervolgens wordt hierop een analyse gemaakt en besproken met de intern begeleider en directie. Op deze analyse worden de onderwijsbehoeften en leerinhouden in groep 8 afgestemd. Ook volgt er tijdens het laatste oudergesprek in groep 7 een voorlopig advies. Na 8 jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Met behulp van ons LeerlingVolgSysteem en leerlingkenmerken zoals de werkhouding, de inzet en de zelfstandigheid wordt in groep 8 uiteindelijk een definitief advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders van de leerlingen uit groep 8 uitgenodigd voor een voorlichtingsavond op school. De leerlingen krijgen ook een rooster uitgereikt waarin alle informatiedagen van het VO in Tiel en omstreken vermeld zijn. U kunt met uw kind de open dagen op de diverse scholen bezoeken.
De leerkracht van groep 8 maakt een onderwijskundig rapport. In dit OKR staan de basisgegevens van de leerling, de resultaten van het Cito leerling volgsysteem, het niveau-advies en een omschrijving van de leerling. De ouders en leerling worden vervolgens vóór 1 maart door de groepsleerkracht uitgenodigd voor het definitieve adviesgesprek. Tijdens dit gesprek wordt nogmaals het advies besproken en het onderwijskundig rapport doorgenomen. In de periode daarna zullen de ouders van het voortgezet onderwijs bericht krijgen of hun kind aangenomen is. De VO-school vraagt via het digitale programma OSO het OKR bij de basisschool op. Op het moment dat de uitslag van de CITO-eindtoets bekend is, wordt deze schriftelijk aan de ouders medegedeeld. Als de uitslag van de Cito-eindtoets hoger uitvalt dan het advies, is herziening van ons advies mogelijk.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 11,4% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 5,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 19,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 9,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 15,7% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 8,7% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 14,9% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 4,3% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 12,8% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 10,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 23,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 17,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 6,4% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 8,5% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 17,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 10-15% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2018-2019 en waar kwamen ze in 2019-2020 terecht?
Deze informatie is eind van dit jaar beschikbaar.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 2,0% van de leerlingen kreeg PrO advies.Vergelijkingsgroep: 10,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 13,4% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 16,2% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 12,4% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 3,8% van de leerlingen kreeg PrO advies.School: 11,5% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 23,1% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 19,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 30,8% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 11,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 15-20% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,8% met een PrO advies uitgestroomd naar PrO.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,5% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,8% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,8% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,5% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,8% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 26,9% met een havo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,5% met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.PrOPrOPrObrugklas (algemeen)brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)vmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavo / vwohavo / vwohavo / vwo
Waar kwamen de leerlingen met een PrO advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 81,5% van de leerlingen met een PrO advies kwam terecht op PrO.School: 100,0% van de leerlingen met een PrO advies kwam terecht op PrO.
 
Vergelijkingsgroep: 48,4% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 4,7% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op brugklas (algemeen).Vergelijkingsgroep: 16,1% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 42,4% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 11,1% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 16,7% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 16,7% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
Vergelijkingsgroep: 13,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op brugklas (algemeen).Vergelijkingsgroep: 46,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 40,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 60,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 13,1% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op brugklas (algemeen).Vergelijkingsgroep: 53,2% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 87,5% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 12,5% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 20,7% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.