Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Onze kwaliteitszorg is een cyclisch proces. Zie ook bijgevoegd schema.
Middels klassenbezoeken en de gesprekkencyclus houden we de kwaliteit van het lesgeven in de gaten. Via onze academie kan iedere leerkracht zichzelf scholen. Het jaarplan beschrijft de activiteiten van dat jaar, maar ook de evaluatie van die activiteiten en dus ook actiepunten voor het volgende jaar.
Jaarlijks bespreken we de kwaliteitskaarten (hierin staat beschreven hoe we bijvoorbeeld met een methode werken) waardoor de afspraken weer up to date zijn.
Als school hebben we doelen gesteld en middels bovenstaande afspraken willen we de doelen halen.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?