Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar
Toelichting van de school
De cijfers en grafieken op deze pagina geven duidelijk aan dat CBS Keuchenius de advisering van haar leerlingen richting het Voortgezet Onderwijs al jarenlang goed op niveau doet!
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2014-2015?
Vergelijkingsgroep: 12,1% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 23,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 22,2% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 18,4% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 6,3% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 12,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 56,3% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 25,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2014-2015 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 12,5% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 12,5% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 37,5% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,3% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 25,0% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwo
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 5-10% gewogen leerlingen.
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2014-2015 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2014-2015 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 60,9% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 70,4% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2014-2015 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2014-2015 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 18,4% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 55,7% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 17,2% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vwo.School: 11,1% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 66,7% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.School: 22,2% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 83,6% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.