Schoolkosten
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
Brugjaar: € 400,00
Toelichting van de school
Bij de schoolkosten voor het brugklasjaar is het brugklaskamp inbegrepen. Deze vindt direct aan het begin van het schooljaar plaats. Leerlingen komen van veel verschillende basisscholen en zij leren elkaar op deze manier snel kennen.
Zie onze schoolgids voor meer informatie over de schoolkosten.