Waardering Inspectie en andere evaluaties
Toelichting van de school
Het in dit overzicht getoonde inspectierapport van 11 februari 2009 heeft geen betrekking op De Theaterhavo/vwo, maar op de vorige gebruiker van het gebouw waar De Theaterhavo/vwo nu in gevestigd is. 
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
inspectiebezoek
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
Bezoek van de onderwijsinspectie.Het periodiek meten van de kwaliteit van het onderwijs.
We zijn beoordeeld als voldoende en hebben het basisarrangement voor zowel havo als vwo.