Tevredenheid ouders
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 8,4
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal ouders\verzorgers: 549 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 214
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
Ouders zijn in toenemende mate tevreden over de ontwikkeling van hun kind als individuele persoonlijkheid, inclusief de cognitieve ontwikkeling. Op de THV heerst een veilig klimaat, waarin leerlingen zichzelf kunnen en durven zijn. Op cognitief gebied is er steeds meer ruimte voor maatwerk, waarbij de goed presterende leerling uitgedaagd wordt om verdiepend aan de slag te gaan.