Tevredenheid leerlingen
Toelichting van de school
Van een school die naast veel aandacht voor kunstvakken de inrichting van de algemene vakken traditioneel had ingericht, ontwikkelt de THV zich naar een school met bredere aandacht voor talenten, kwaliteiten en beperkingen in de cognitieve vakken. De inrichting van het onderwijs doet een toenemend appel op zelfstandigheid van de leerlingen. Deze overgang naar eigenaarschap gaat naast aanpassingsperikelen en soms frustratie gepaard met plezier en uiteindelijk mooie resultaten.
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,6
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal leerlingen: 554 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 509
Bron: Kwaliteitscholen
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren?
School: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,4 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 6,4 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 6,2 in 2015-2016School: gemiddeld cijfer is 6,2 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016School: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,4 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 6,2 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018, uitgesplitst naar onderwijssoort?
Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het vwo is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,3 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het brj is 7,0 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 6,5 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,3 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het brj is 6,9 in 2017-2018
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren, uitgesplitst naar onderwijssoort?
School: het gemiddelde cijfer van het brj is 6,9 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 6,5 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,3 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het brj is 7,0 in 2016-2017School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 6,4 in 2016-2017School: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,1 in 2016-2017School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 6,4 in 2015-2016School: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,0 in 2015-2016
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018, uitgesplitst naar vraag?
Vraag
Gemiddeld cijfer
 
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,5
 
Word je gemotiveerd door docenten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,2School: gemiddeld cijfer is 5,9
 
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,3School: gemiddeld cijfer is 6,0
 
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 7,2
 
Hoe werkt ICT op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 7,6
 
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 4,7School: gemiddeld cijfer is 4,5
 
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 5,9School: gemiddeld cijfer is 6,7
 
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,0
(19% n.v.t. *)
Behandelen docenten jou met respect?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,6School: gemiddeld cijfer is 7,7
 
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer is 6,6
 
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,8School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer is 6,3
(14% n.v.t. *)
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,2
 
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,5
 
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,2School: gemiddeld cijfer is 6,4
 
 
 
 
 
School
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.