Tevredenheid leerlingen
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,6
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal leerlingen: 554 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 509
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
Van een school die naast veel aandacht voor kunstvakken de inrichting van de algemene vakken traditioneel had ingericht, ontwikkelt de THV zich naar een school met bredere aandacht voor talenten, kwaliteiten en beperkingen in de cognitieve vakken. De inrichting van het onderwijs doet een toenemend appel op zelfstandigheid van de leerlingen. Deze overgang naar eigenaarschap gaat naast aanpassingsperikelen en soms frustratie gepaard met plezier en uiteindelijk mooie resultaten.