Schoolondersteuningsprofiel
Toelichting van de school
Het LMC maakt deel uit van het samenwerkingsverband KOERS VO. De THV kan derhalve gebruik maken van de faciliteiten van het samenwerkingsverband.
Op de THV valt de begeleiding van de leerlingen onder de verantwoordelijkheid van de mentoren. Iedere klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als het gaat om schoolzaken of om sociaal-emotionele zaken die van belang zijn voor het functioneren van de leerling op school. 
Daarnaast is er een Schoolondersteuningsteam (SOT) dat iedere 6 weken leerlingen bespreekt die extra zorg nodig hebben.
Welke ondersteuning biedt deze school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden