Schoolplan
Wat is het schoolplan van de school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden
Toelichting van de school
Met dit schoolplan luidde de school een nieuwe periode in. Nu de school volgroeid is, is het streven om het creatieve en ondernemende profiel te versterken en uit te bouwen. De wereld om ons heen verandert en daarmee veranderen tevens de eisen die gesteld (moeten) worden aan onze leerlingen. We zullen de lat voor het ruim voldoende ambitieniveau van onze leerlingen toch hoger gaan leggen. In het onderwijskundige gedeelte van dit schoolplan zullen we nader ingaan op de manier waarop de THV dat hoopt te bereiken en waarom we dit nodig achten.
We hebben nadrukkelijk geprobeerd voorzichtig te zijn met het plannen van het tijdpad van de beleidsvoornemens. Ook hoge ambities behoren een realiteitsgehalte te bezitten en derhalve zijn we uitgegaan van realiseerbare doelen. Anderzijds zijn sommige beleidsvoornemens al in volle gang. We denken dus een goede middenweg te hebben gevonden.
Het schooljaar 1920 is het laatste jaar van het huidige schoolplan.