Doorstroom naar vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Leerlingen die na hun havo/ vwo opleiding Kunstonderwijs willen volgen, kunnen hiervoor alleen naar een MBO of HBO. Dit verklaart waarom er relatief meer leerlingen naar het MBO doorstromen na hun havo en ook vwo diploma. Ook de hogere doorstroom van het vwo naar HBO kan onder deze noemer geplaatst worden.
Waar kwamen de leerlingen na het examen in 2018-2019 terecht?
45,5% van de havo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.45,5% van de havo-leerlingen kwam op het hbo terecht.1,5% van de havo-leerlingen kwam op het mbo terecht.7,6% van de havo-leerlingen gaat verder in het voortgezet onderwijs. 33,3% van de vwo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.47,6% van de vwo-leerlingen kwam op het wo terecht.19,0% van de vwo-leerlingen kwam op het hbo terecht.
Waar kwamen de havo leerlingen na het examen in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de vwo leerlingen na het examen in 2018-2019 terecht?
 
    
Vergelijkingsgroep: 5,0% kwam op het vo terecht.Vergelijkingsgroep: 2,8% kwam op het mbo terecht.Vergelijkingsgroep: 74,1% kwam op het hbo terecht.Vergelijkingsgroep: 18,0% kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.School: 7,6% gaat verder in het voortgezet onderwijs.School: 1,5% kwam op het mbo terecht.School: 45,5% kwam op het hbo terecht.School: 45,5% kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.
 
Vergelijkingsgroep: 8,6% kwam op het hbo terecht.Vergelijkingsgroep: 72,1% kwam op het wo terecht.Vergelijkingsgroep: 19,2% kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.School: 19,0% kwam op het hbo terecht.School: 47,6% kwam op het wo terecht.School: 33,3% kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.
 
Wat was de situatie na één jaar van de havo leerlingen die examen deden in 2017-2018?
 
Wat was de situatie na één jaar van de vwo leerlingen die examen deden in 2017-2018?
 
Plaats de muis op een balkje in het staafdiagram om meer informatie te zien.
 
Plaats de muis op een balkje in het staafdiagram om meer informatie te zien.
 
Vergelijkingsgroep: 4,6% is in 2018-2019 in het voortgezet onderwijs verder gegaan en in 2019-2020 geswitcht van vakgebied.School: 11,8% is in 2018-2019 in het voortgezet onderwijs verder gegaan en in 2019-2020 geswitcht van vakgebied.Vergelijkingsgroep: 0,4% is in 2018-2019 naar het mbo gegaan en in 2019-2020 geswitcht van vakgebied.Vergelijkingsgroep: 2,6% is in 2018-2019 naar het mbo gegaan en in 2019-2020 in hetzelfde vakgebied gebleven.School: 2,0% is in 2018-2019 naar het mbo gegaan en in 2019-2020 geswitcht van vakgebied.School: 5,9% is in 2018-2019 naar het mbo gegaan en in 2019-2020 in hetzelfde vakgebied gebleven.Vergelijkingsgroep: 7,7% is in 2018-2019 naar het hbo gegaan en in 2019-2020 uitgestroomd.Vergelijkingsgroep: 13,2% is in 2018-2019 naar het hbo gegaan en in 2019-2020 geswitcht van vakgebied.Vergelijkingsgroep: 63,2% is in 2018-2019 naar het hbo gegaan en in 2019-2020 in hetzelfde vakgebied gebleven.School: 9,8% is in 2018-2019 naar het hbo gegaan en in 2019-2020 uitgestroomd.School: 15,7% is in 2018-2019 naar het hbo gegaan en in 2019-2020 geswitcht van vakgebied.School: 43,1% is in 2018-2019 naar het hbo gegaan en in 2019-2020 in hetzelfde vakgebied gebleven.
 
Vergelijkingsgroep: 8,3% is in 2018-2019 naar het hbo gegaan en in 2019-2020 in hetzelfde vakgebied gebleven.School: 18,2% is in 2018-2019 naar het hbo gegaan en in 2019-2020 in hetzelfde vakgebied gebleven.Vergelijkingsgroep: 2,4% is in 2018-2019 naar het wo gegaan en in 2019-2020 uitgestroomd.Vergelijkingsgroep: 69,5% is in 2018-2019 naar het wo gegaan en in 2019-2020 in hetzelfde vakgebied gebleven.School: 9,1% is in 2018-2019 naar het wo gegaan en in 2019-2020 uitgestroomd.School: 63,6% is in 2018-2019 naar het wo gegaan en in 2019-2020 in hetzelfde vakgebied gebleven.