Doorstroom naar vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Leerlingen die na hun havo/ vwo opleiding Kunstonderwijs willen volgen, kunnen hiervoor alleen naar een MBO of HBO. Dit verklaart waarom er relatief meer leerlingen naar het MBO doorstromen na hun havo en ook vwo diploma. Ook de hogere doorstroom van het vwo naar HBO kan onder deze noemer geplaatst worden.
Waar kwamen de leerlingen na het examen in 2018-2019 terecht?
45,5% van de havo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.45,5% van de havo-leerlingen kwam op het hbo terecht.1,5% van de havo-leerlingen kwam op het mbo terecht.7,6% van de havo-leerlingen gaat verder in het voortgezet onderwijs.33,3% van de vwo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.47,6% van de vwo-leerlingen kwam op het wo terecht.19,0% van de vwo-leerlingen kwam op het hbo terecht.